Hledáme fotky staré Kampy a života v parku

K příležitosti 10ti let fungování Komunitního centra Kampa v budově „školičky“ chceme vytvořit výstavu fotografií ze života na Kampě. Pokud máte nějaké fotografie, přineste nám je, my je oskenujeme (a následně vám je vrátíme) či je pošlete emailem na info@kckampa.eu. Fotky budou následně vystaveny v prostorách KC Kampa. Oslava 10ti let KC Kampa se uskuteční 8.10. na zahradě KC Kampa a v Salle Terreně. Děkujeme!