Plavení světel již tento pátek od 15 hodin

Již  tento pátek 13.12. se u nás koná  Plavení světel – svátek svaté Lucie.

Můžete se těšit na výtvarné dílny, od 16 hodin na divadlo Jeníčka a Mařenky a představení Než přijde Jeníček, aneb několik rad jak přežít Vánoce, předvánoční autorský prodej knížky Andreje Grujiće Kam běží modrá liška, zpívání koled a malý jarmark s občerstvením.

V 17.30 vyjde průvod světel k vodě a proběhne pouštění světýlek do Vltavy.

Akce vychází z tradičních oslav svátku nositelky světla Lucie, z původu jejího jména a legend o svaté Lucii.

New ImageLucie

 

Legenda: Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů, po otcově smrti se ji matka rozhodla provdat za bohatého pohana. Lucie nejen nápadníka odmítla, ale navíc vyžadovala své věno, aby ho rozdala chudým.  Poté ji nápadník obvinil z tajného křesťanství. Soudce jí přikázal obětovat pohanským bohům, ale dívka odmítla. Proto nařídil odvléci ji do nevěstince, ale Lucie stála jako přirostlá k zemi a nebylo v silách biřiců pohnout s ní. Kat, který byl přítomen, se rozezlil a vrazil Lucii dýku do hrdla. To se stalo 13. Prosince roku 304. od té doby si křesťané v tento den připomínají její památku.

Lidové tradice: V českých zemích byly zvyky velice různorodé. Lucii ve všech případech ztělesňovala obchůzková postava. Lucie přicházela znenadání. Někde s ní chodíval po vsi, chalupu od chalupy průvod masek, který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla. Jinde Lucie chodívala sama – vystupovala jako tajemná mlčenlivá bytost, bíle zahalená a s maskovanou tváří a dlouhým nosem, mládež škádlila vařečkou a vymetala koštětem rohy ve staveních. Tento svátek patřil dívkám, aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka přistihla při práci, naplnila by komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela obratem napříst. Svátek svaté Lucie patří dodnes k hlavním tradicím ve Švédsku a nazývají ho svátkem světel. Zde Lucie přichází dokonce i do nemocnic aby poskytla útěchu a pomoc nemocným. Zdejší Lucie mají na hlavě korunu se svíčkami, jako předzvěst konce nejtemnějšího období roku.

Původ jména: Její jméno pochází z latinského lux, což znamená světlo. Zpívá a dává naději, že po tmě se k nám vrátí světlo. První písemná zmínka o Luckách u nás pochází od Jana Jakuba Ryby z roku 1804.