Večer plný přednášek!

Přijďte dnes od 18.30 na přednášku o Rodičovských kompetencích na půdu Sally Terreny, budeme si povídat o tom, co  je smyslem rodinné a výchovné práce. Není to jen množství splněných úkolů, ale co nejlepší vztahy mezi členy rodiny, které umožňují, aby se dítě zdravě vyvíjelo a bylo šťastné.
Popis práce rodiče neobsahuje jenom aktivity jako je krmení, čtení, hraní, péče o hygienu, ale další a to nejdůležitější a neviditelné působení na jeho osobnost, kde rodič předává cenné pozitivní vzorce chování, díky nimž je dítě připravené v dospělosti převzít život do svých rukou.

Od 19.00 je pak dole v klubovně přednáška Fenomén Švarcvaldských hodin s promítáním fotografií. Obě přednášky jsou zdarma.