Projekce filmu Všichni spolu v sobotu 9.11. od 15hodin

Film Všichni spolu  je dokumentární film (německé režisérky – Hella Wenders) o jedné škole, kde jsou vzdělávány pohromadě „zdravé “ i „postižené“ děti. Je naprosto srozumitelným příběhem několika dětí v této škole a je fascinující výpovědí o práci této školy a o možnostech inkluzivního vzdělávání (společného vzdělávání dětí s postižením a bez postižením).
Po promítnutí proběhne přátelská diskuse o filmu.

Film je vhodný pro rodiče i učitele i širokou veřejnost jako ukázka „lidského“ přístupu školy.

V případně zájmu o účast napište na hana.chalus@gmail.com nebo na tel:774414213.
Stačí dát vědět  kolik osob zhruba přijde a pokud nemáte možnost přijít bez malých dětí, zvládneme v pohodě jejich účast.
Pořádá volné sdružení rodičů aktivních v iniciativě „stopplosnetestovani.webnode.cz“, kteří chtějí dále rozšiřovat iniciativu rodičů na další oblasti vzdělávání a podporovat rodiče, kteří se aktivně zajímají o vzdělávání dětí.

Těšíme se na přátelské setkání s vámi v sobotu 9.11. od 15 do 17:30 (včetně diskuse po filmu). Naváhejte přijít!