Referendum o hazardu na Praze 1

v pátek dne 7. 11. 2014 od 12:00 – 20:00, proběhne na městské části referendum o hazardu na Praze 1.

Pokud máte trvalý pobyt na Praze 1, přijďte vyjádřit svůj názor na problematiku výherních přístrojů, videoloterijních terminálů a elektromechanických rulet v centru města.
Pokud máte zájem se k tomuto tématu vyjádřit, tak hlasování bude zpravidla probíhat ve volebních místnostech, kam chodíte běžně volit do místního zastupitelstva, parlamentu ČR atd..
Bližší informace najdete na webových stránkách Městské části Praha 1: http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-50362.html