Výstava Nejsme tu sami: příběhy našich menšin

V měsíci lednu je u nás k vidění výstava Nejsme tu sami: příběhy našich menšin. Její větší část je  vystavena v Salle terreně a druhá část v KC Kampa v klubovně, kde probíhají kurzy pro děti a dospělé.

Fotografická výstava představuje lidí, kteří nosí pro nás neobvyklá jména a za nimi skrývají ještě ojedinělejší příběhy. Jsou to například Vietnamka Nhung Nechybová, Bulhar Kiril Berkovski nebo Řekyně Aikaterini Franc Sgourdeou, kteří v ČR našli nový domov.

Kdybychom byli důslední, došli bychom k tomu, že české dějiny neexistují. Nikdy nebyly pouze české. I Karel IV. byl Čechem jen zpolovic a František Palacký mluvil se svou ženou a dětmi německy. Jsme součástí střední Evropy, kde se vždy střetával element germánský a slovanský, protestantství s katolictvím a židovstvím. Vždy tu s námi žili a stále žijí lidé jiných národností a etnik. Obohacují naši kulturu o jinou zkušenost, přinášejí často exotické a dramatické příběhy a svým čerstvým pohledem nám pomáhají znovu si uvědomit, v čem vlastně hodnoty naší kultury, jazyka, identity spočívají. Několik takových příběhů vám chceme představit i touto výstavou. Nejsme tu sami. Nikdy jsme nebyli.

Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin