Zajímá Vás rasimus a xenofobie? přijďte v úterý 23. 6. na přednášku

V úterý 22.6. od 18.30  proběhne v KC Kampa přednáška Rasová Hygiena-špína dějin,(pořádá ACEV)
Přednáška se zaměřuje na stále aktuální problematiku rasismu a xenofobie ve světě a přibližuje velmi specifické téma rasové hygieny, zejména v období II. Světové války.Autor přednášky se neomezuje na pouhý historický přehled důležitých (mezních) událostí spjatých s tímto tématem, ale dopouští se i normativních soudů vycházejících z vlastních etických postojů.
Přednáška je angažovaným kritickým pohledem na minulé i současné projevy rasismu a xenofobie.
Těšíme se na vás!