Salla Terrena

Domeček uprostřed parku Kampa. Pravidelně otevřeno 15.00–21.00+


Herna

Každý všední den je pro širokou veřejnost otevřena herna pro rodiče s dětmi


Kurzy pro děti

Nabízíme široké spektrum kroužků pro děti od 4 měsíců


Kurzy pro dospělé

Pravidelné pohybové, hudební a tvořivé kurzy pro dospělé a mládež


Výtvarné dílny

každý čtvrtek od 13.00 do 18.00


Skupinové hlídání Kampík

Skupinové hlídání dětí vždy v pondělí, středu, čtvrtek a pátek


Výstavy

Výstavy v Salle terreně


Divadélka pro děti

Sobotní dětská divadelní představení


Filmový klub

Tradiční večerní úterní projekce


Přednášky a besedy

Přednášky a besedy na různá témata


Příměstské tábory

Příměstské tábory během prázdninových měsíců


Jednorázové akce

jednorázové akce různého typu pro děti i dospělé