Kurzy pro děti

Kroužky jsou organizovány do dvou pololetí školního roku, je však možné se přihlásit i v průběhu školního roku v případě, že kurz není naplněn. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 1 roku do 3 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, mateřské řeči, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným.

Pro více informací o konkrétním kroužku kontaktujte přímo lektory (kontakty uvedeny pod popisem kroužků), v případě, že byste chtěli s výběrem kroužků poradit, kontaktujte koordinátorku kroužků Zuzanu Popelkovou (tel. 606 528 552). Kurzy probíhají v budově  Komunitního centra, tzv.“školičky“, která se nachází mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa.

Nabídka kurzů Komunitního centra Kampa
Aktuality v kurzech najdete zde.

Kojenecké masáže (pro rodiče a kojence od 2 do 10 měsíců, pro těhotné maminky a budoucí tatínky)

Výuka masáží kojenců probíhá  vždy v pondělí od 10.30 – 11.30 hodin. Celkem se jedná o pět lekcí výuky, vždy 1x týdně. Cena jedné lekce je 200Kč. Je nutné se přihlásit předem, aby Vás lektorka Jana Trantová mohla informovat,  kdy je nejbližší termín zahájení skupinové výuky. Informace a přihlášky na: www.kojeneckemasaze.cz

Výuka masáží kojenců prospívá celkovému rozvoji – zlepšuje spánek, předchází kolikám, posiluje imunitu a nervový systém.
Masíruje jedině rodič, nebo osoba trvale o dítě pečující.
Lektorka Jana Trantová, zdravotní sestra s certifikací mezinárodní asociace kojeneckých masáží IAIM. Matka a babička.
Cena: 200,-/hodina/rodič a dítě
Kojenecké masáže
Kontakt: kojeneckemasaze@volny.cz, www.kojeneckemasaze.cz

Andělíčci /pro nechodící děti/
Pondělí 15:15 – 16:00 hod.
Kroužek pro rodiče s ještě nechodícími dětmi – léčivě laděný Kruh pro maminky a miminka je provázený tibetským meditačním zvonkem pro miminka a skřítkem Čepičkou. Jednotlivé lekce se zaměřují na „babyjógu na míči“, znakování a říkadla z přirozených časů našich předků, rytmus, lidové písničky a léčivé písně, tanečky provázené barevnými šátečky. Miminka potom dobře spí. Na závěr zastavení se zvonkohrou a douškou pro rodiče. Po Kruhu prostor na otázky – je možné domluvit si individuální konzultaci s lektorkou.
Lektorka Mgr. Arnoštka Berousková je maminkou 4 doma narozených dětí, babičkou, speciální pedagožka s terapeutickou praxí, zaměřuje se na miminka a maminky po náročných porodech (Metamorfní reflexní technika, Reiki, babyjóga ). Rodinné, osobnostní a krizové poradenství, numerologie…
Kruhy pro rodiče s dětmi provází v různých rodinných centrech již od r. 2003.
www.arnostkaberouskova.cz
Cena: 130,-/hodina/pololetní předplatné
Kontakt: Mgr. Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz, 732 755 410
Andělíčci_září 2017

Skřítci a Indiáni /chodící děti do 4 let/
Pondělí 16:15 – 17:00 hod.
Léčivě laděný Kruh Skřítci a Indiáni pro rodiče s chodícími dětmi do 4 let provázený tibetským zvonkem a skřítkem Čepičkou – průvodcem dětí ve společném příběhu. Příběh je tvořen říkadly a tanečky z časů našich předků, v přirozeném rytmu matky Přírody, s doprovodem lidových písniček a indiánských písní, s barevnými šátky místo ocásků a s polštářky a dřívky coby stavebním materiálem. Na závěr zastavení se zvonkohrou a douška pro rodiče… I zdánlivě nepozorné děti si domů něco odnesou aneb opakování je matkou moudrosti.
Lektorka Mgr. Arnoštka Berousková je maminkou 4 doma narozených dětí, babičkou, speciální pedagožka s terapeutickou praxí, zaměřuje se na miminka a maminky po náročných porodech (Metamorfní reflexní technika, Reiki, babyjóga ). Rodinné, osobnostní a krizové poradenství, numerologie…
Kruhy pro rodiče s dětmi provází v různých rodinných centrech již od r. 2003.
www.arnostkaberouskova.cz
Kontakt: Mgr. Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz, 732 755 410
Skřítci a Indiáni_září 2017

Minisbor Kampata  /7-12 let/
Pondělí 17:30 – 18:15 hod.
Jsme skupinka šikovných  zpěváčků ve věku od 7 do 10 let. Náplní společných lekcí je zdokonalování pěveckých dovedností, snaha o čistou intonaci a správné pěvecké návyky (vše formou motivačních her) i zpěv oblíbených, známých i neznámých hudebně hodnotných písní s doprovodem klavíru. Práce v menší skupině (asi 15 dětí) umožňuje individuální přístup ve výuce. Po přezkoušení příjímáme nové členy. Přijďte mezi nás!
Kontakt: Denisa Dohnalová, www.kampata.cz, kampata@email.cz, 605 419 379
fotografie ze zahraničního turné Kampat do Bratislavy

Minisbor Kampata_září 2017
Pro slepičí kvoč

ukázka z koncertu   ukázka z koncertu č.2

Ještěrky  /2–4 roky/
Úterý 9:30 – 10:15 hod. a 10:30 – 11:15 hod.
Pro velký počet zájemců byl otevřen i druhý kurz, doplňujeme poslední volná místa. 
Kurz Ještěrky patří již od vzniku Komunitního centra mezi nejnavštěvovanější kroužky pro rodiče s dětmi od 2-4 let. Kroužek je zaměřen na celkový psychomotorický rozvoj dítěte a posílení vztahu rodič/prarodič dítě. Učíme se společně říkadla, tanečky, písničky, hru na drobné Orffovy nástroje, cvičíme s overbally apod. Hrajeme si s rytmem, zvukem, melodií, které sami dokážeme vytvořit. Nepoužíváme reprodukovanou hudbou.  Zážitkovou formou poznáváme v průběhu roku barvy, jednotlivá roční období a tradice, které se k nim vztahují. Po stupně se začínáme učit prostřednictvím her spolupráci s ostatními vrstevníky. Kurz je výbornou přípravou na zařazení dítěte do mateřské školy, ale zároveň inspirací pro rodiče, jak děti tohoto věku rozvíjet. Každá hodina je ukončena společným vyráběním s rodičem.
Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné – včetně materiálu na vyrábění
Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.cz, 777 638 811
Ještěrky_září 2017

Hravé rozezpívání pro děti 4 – 6 let
Úterý 16:00 – 16:45 hod. a 17:00 – 17:45 hod.
Formou uvolnění a motivačních her budeme s dětmi hledat jejich hlasové možnosti a otvírat ty správné rezonanční prostory, jež vedou k přirozenému a uvolněnému zpěvu. K tomu patří rovněž dechová a rytmická cvičení, vše pak uplatníme při zpěvu jednoduchých lidových či umělých písní.
Kontakt: Denisa Dohnalová, 605 419 379, www.kampata.cz, kampata@email.cz
Hravé rozezpívání_září 2017
koncert v Michnově paláci červen 2016

Malý muzikant /18 měsíců – 4 roky/
Čtvrtek 9:30 – 10:15 hod. a 10:30 – 11:15 hod. 
Malý muzikant je česká hudební škola pro miminka, batolata a předškoláky.
Nová koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti s originálními českými písničkami. Pro výuku Malého muzikanta bylo vytvořeno 22 originálních písniček a textů, které dětem každou hodinu představí nové téma.
Dynamická forma výuky kombinuje pohybové a hudební hry, které doplňují hry na sluchovou analýzu výšek tón a tempa, hry s poslechem hudby zase napomáhají dětem prožít emoce. Ve výuce se věnujeme i českým lidovým zvykům a tradicím odpovídajícím danému ročnímu období.
Kontakt:  www.malymuzikant.cz, info@malymuzikant.cz, Šárka Šejcová, 724 295 363
leták kampa

Dětská jóga /4 – 7 let/
Čtvrtek 16:15 – 17:00 hod. 

V hodinách jógy se děti učí vnímat své tělo, respektovat sebe i své okolí. Učí se správnému držení těla, správnému dýchání a prostřednictvím jógy si zlepšují koordinaci a rovnováhu. Kromě protažení celého těla budou také rozvíjet svoji fantazii a procvičovat paměť při hrách na zvířátka, které jsou doprovázeny veselými říkadly. Cvičební pozice jsou přizpůsobeny věku, zdatnosti a temperamentu.
Kontakt: Hanka Zmijová, hzmijova@seznam.cz, 739 544 175
Jóga pro děti

PRAVIDELNÉ  KURZY A AKTIVITY V DOMEČKU Salla Terrena

SPEAK & DO pro děti od 2 do 8 let
Úterý 8:30 – 12:30 hod., 16:00 – 18:00 hod. 
| Čtvrtek 16:00–18:00 hod.
Kontakt: bara@speakanddo.cz anebo telefon 720 757 486. Těšíme se na Vás!
S+D+A4-kampa_utery_ctvrtek_16-08-30-podzim

Anglický jazykový kroužek Speak & Do pro děti od 2 do 8 let vedeme formou zážitkové pedagogiky v malých skupinkách. Využíváme k tomu naše těla, do aktivit postavených na konkrétních a reálných situací zapojujeme prvky Montessori pedagogiky a Hejného matematiky. Když je hezky, hrajeme si i venku v parku na Kampě, když se na nás počasí mračí, zůstáváme v útulném podkroví domečku Salla Terrena. Pokaždé ale tvoříme, vyrábíme, zpíváme si, rýmujeme, hrajeme si s rodilým mluvčím, dobrou náladou a hlavně jedině v angličtině. Vaše děti si naši angličtinu zamilují!
Možnost účastnit se i jen části programu. Zkušební lekce zdarma.
Přihlášky a další informace: Bára Kvasničková, bara@speakanddo.cz, 720 757 486
www.speakanddo.cz
Leták Speak& Do

SPEAK & MAMAS
Čtvrtek 9:00-12.00 hod.
Speak & Mamas je zážitková angličtina (či španělština) s prvky Montessori, s tvořením, zpíváním, říkankami a pohybovými hrami. Kurz je určen pro děti od batolat v doprovodu dospělého či bez. Kurzy vedou rodilí mluvčí (v případě potřeby i zkušený český lektor). 
Více zde:
http://www.speakanddo.cz/sad-programy/speak-mamas/

 

OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA /pro děti i dospělé/
Čtvrtek 13:00 – 18:00 hod.
Tvoření v domečku Salla Terrena na Kampě.
AKTUÁLNÍ TERMÍNY: TVOŘENÍ SE BĚHEM ČERVENCE A SRPNA NEKONÁ. Přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit na viděnou opět od září 2017. 

Pravidelně každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 – volné tvoření pro děti i dospělé. Přijďte do výtvarné dílny plné nejrůznějších materiálů a dle své fantazie a nálady můžete vyrábět. Neplatí se vstupné ani kurzovné, platí se příspěvek na materiál.

Kontakt: Zuzana Popelková, zuzana.popelkova@kckampa.eu, 606 528 552