Kurzy pro děti

Kroužky jsou organizovány do dvou pololetí školního roku, je však možné se přihlásit i v průběhu školního roku v případě, že kurz není naplněn. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 1 roku do 3 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, mateřské řeči, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným.

Pro více informací o konkrétním kroužku kontaktujte přímo lektory (kontakty uvedeny pod popisem kroužků), v případě, že byste chtěli s výběrem kroužků poradit, kontaktujte koordinátorku kroužků Zuzanu Popelkovou (tel. 606 528 552). Kurzy probíhají v budově  Komunitního centra, tzv.“školičky“, která se nachází mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa.

Nabídka kurzů Komunitního centra Kampa
Aktuality v kurzech najdete zde.

Kojenecké masáže (pro rodiče a kojence od 2 do 10 měsíců, pro těhotné maminky a budoucí tatínky)
Masáže probíhají každé pondělí. Je nutné se předem přihlásit, aby Vám lektorka zaslala potvrzovací zprávu, že jste registrováni a počítá s Vámi na výuku. Přihlašovací email: kojeneckemasaze@volny.cz

AKTUÁLNÍ TERMÍNY na rok 2017:  15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. 
  Vždy od 10:30 – 11:30 hod.

Výuka masáží kojenců prospívá celkovému rozvoji – zlepšuje spánek, předchází kolikám, posiluje imunitu a nervový systém.
Masíruje jedině rodič, nebo osoba trvale o dítě pečující.
Lektorka Jana Trantová, zdravotní sestra s certifikací mezinárodní asociace kojeneckých masáží IAIM. Matka a babička.
Cena: 200,-/hodina/rodič a dítě
Kojenecké masáže_březen_duben_2017
Kontakt: kojeneckemasaze@volny.cz, www.kojeneckemasaze.cz

Skřítci /chodící děti od 1-3 let/
Pondělí 15:15 – 16:00 hod.
Kroužek pro velké s malými od 1 – 3 let. Hrajeme a zpíváme si, tančíme a povídáme, něco se i naučíme, posílíme řeč a paměť, podpoříme pohyb a vnímání. Lidovou slovesností provázíme období roku a činnosti s tím spojené. Na závěr zvonková relaxační chvilka pro rodiče.  Možná individuální konzultace.
Mgr. Arnoštka Berousková, speciální pedagog s terapeutickým zaměřením, maminka 4 dětí.
Cena: 130,-/hodina/pololetní předplatné
Kontakt: Mgr. Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz, 732 755 410

Indiáni /2–4 roky/
Pondělí 16:15 – 17:00 hod.
Kroužek  pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let. Úvodní a závěrečné pozdravení se zvonkem, nalezení indiánského jména za pomoci skřítka průvodce, příběh pomocí zvířátkové jógy, indiánských písní, tance a tvoření z indiánských dřívek a kamenů. Zvonková relaxace pro rodiče.
Lektorka je maminka 4 dětí, speciální pedagog s terapeutickým zaměřením. Možná individuální konzultace.
Cena: 130,-/hodina/pololetní předplatné
Kontakt: Mgr. Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz, 732 755 410

Minisbor Kampata  /7-12 let/
Pondělí 17:30 – 18:15 hod.
Jsme skupinka šikovných  zpěváčků ve věku od 7 do 10 let. Náplní společných lekcí je zdokonalování pěveckých dovedností, snaha o čistou intonaci a správné pěvecké návyky (vše formou motivačních her) i zpěv oblíbených, známých i neznámých hudebně hodnotných písní s doprovodem klavíru. Práce v menší skupině (asi 15 dětí) umožňuje individuální přístup ve výuce. Po přezkoušení příjímáme nové členy. Přijďte mezi nás!
Kontakt: Denisa Dohnalová, www.kampata.cz, kampata@email.cz, 605 419 379
Minisbor Kampata_2016_2017
Pro slepičí kvoč

ukázka z koncertu   ukázka z koncertu č.2

Ještěrky  /2–4 roky/
Úterý 9:30 – 10:15 hod. a 10:30 – 11:15 hod.
Pro velký počet zájemců byl otevřen i druhý kurz, doplňujeme poslední volná místa. 
Kurz Ještěrky patří již od vzniku Komunitního centra mezi nejnavštěvovanější kroužky pro rodiče s dětmi od 2-4 let. Kroužek je zaměřen na celkový psychomotorický rozvoj dítěte a posílení vztahu rodič/prarodič dítě. Učíme se společně říkadla, tanečky, písničky, hru na drobné Orffovy nástroje, cvičíme s overbally apod. Hrajeme si s rytmem, zvukem, melodií, které sami dokážeme vytvořit. Nepoužíváme reprodukovanou hudbou.  Zážitkovou formou poznáváme v průběhu roku barvy, jednotlivá roční období a tradice, které se k nim vztahují. Po stupně se začínáme učit prostřednictvím her spolupráci s ostatními vrstevníky. Kurz je výbornou přípravou na zařazení dítěte do mateřské školy, ale zároveň inspirací pro rodiče, jak děti tohoto věku rozvíjet. Každá hodina je ukončena společným vyráběním s rodičem.
Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné – včetně materiálu na vyrábění
Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.cz, 777 638 811
ještěrky

Hravé rozezpívání pro děti 4 – 6 let
Úterý 16:00 – 16:45 hod. a 17:00 – 17:45 hod.
Formou uvolnění a motivačních her budeme s dětmi hledat jejich hlasové možnosti a otvírat ty správné rezonanční prostory, jež vedou k přirozenému a uvolněnému zpěvu. K tomu patří rovněž dechová a rytmická cvičení, vše pak uplatníme při zpěvu jednoduchých lidových či umělých písní.
Kontakt: Denisa Dohnalová, 605 419 379, www.kampata.cz, kampata@email.cz
Hravé rozezpívání
koncert v Michnově paláci červen 2016

Tvořeníčko /2 – 5 let/
Středa 10:00 – 10:45 hod.
 
Ve výtvarně-tvořivém kurzu TVOŘENÍČKO budeme nejen malovat vodovkami, temperami a akrylovými barvami, ale budeme také stříhat, skládat, lepit, tvarovat, modelovat, odlévat, pozorovat a především zkoušet nejrůznější výtvarné materiály… Zkrátka tvořit vlastníma rukama.
Tématicky se podíváme do světa zvířátek, vyrobíme ozdoby a ponoříme se do kouzla barev… Budeme malí velcí umělci.
Kontakt: Zuzana Popelková, zuzana.popelkova@kckampa.eu, 606 528 552
Tvořeníčko_2016_2017

Malý muzikant /18 měsíců – 4 roky/
Čtvrtek 9:30 – 10:15 hod. a 10:30 – 11:15 hod. 
Malý muzikant je česká hudební škola pro miminka, batolata a předškoláky.
Nová koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti s originálními českými písničkami. Pro výuku Malého muzikanta bylo vytvořeno 22 originálních písniček a textů, které dětem každou hodinu představí nové téma.
Dynamická forma výuky kombinuje pohybové a hudební hry, které doplňují hry na sluchovou analýzu výšek tón a tempa, hry s poslechem hudby zase napomáhají dětem prožít emoce. Ve výuce se věnujeme i českým lidovým zvykům a tradicím odpovídajícím danému ročnímu období.
Cena kurzu na II.pololetí 1.968 Kč ( pracovní materiály: CD a prac. sešit 250 Kč)
Kontakt:  www.malymuzikant.cz, info@malymuzikant.cz, Šárka Šejcová, 724 295 363

Dětská jóga /4 – 7 let/
Čtvrtek 16:15 – 17:00 hod. 

V hodinách jógy se děti učí vnímat své tělo, respektovat sebe i své okolí. Učí se správnému držení těla, správnému dýchání a prostřednictvím jógy si zlepšují koordinaci a rovnováhu. Kromě protažení celého těla budou také rozvíjet svoji fantazii a procvičovat paměť při hrách na zvířátka, které jsou doprovázeny veselými říkadly. Cvičební pozice jsou přizpůsobeny věku, zdatnosti a temperamentu.
Kontakt: Hanka Zmijová, hzmijova@seznam.cz, 739 544 175
Jóga pro děti

PRAVIDELNÉ  KURZY A AKTIVITY V DOMEČKU Salla Terrena

SPEAK & DO pro děti od 2 do 8 let
Úterý 8:30 – 12:30 hod., 16:00 – 18:00 hod. 
| Čtvrtek 16:00–18:00 hod.
Kontakt: bara@speakanddo.cz anebo telefon 720 757 486. Těšíme se na Vás!
S+D+A4-kampa_utery_ctvrtek_16-08-30-podzim

Anglický jazykový kroužek Speak & Do pro děti od 2 do 8 let vedeme formou zážitkové pedagogiky v malých skupinkách. Využíváme k tomu naše těla, do aktivit postavených na konkrétních a reálných situací zapojujeme prvky Montessori pedagogiky a Hejného matematiky. Když je hezky, hrajeme si i venku v parku na Kampě, když se na nás počasí mračí, zůstáváme v útulném podkroví domečku Salla Terrena. Pokaždé ale tvoříme, vyrábíme, zpíváme si, rýmujeme, hrajeme si s rodilým mluvčím, dobrou náladou a hlavně jedině v angličtině. Vaše děti si naši angličtinu zamilují!
Možnost účastnit se i jen části programu. Zkušební lekce zdarma.
Přihlášky a další informace: Bára Kvasničková, bara@speakanddo.cz, 720 757 486
www.speakanddo.cz
Leták Speak& Do

SPEAK & MAMAS
Čtvrtek 9:00-12.00 hod.
Speak & Mamas je zážitková angličtina (či španělština) s prvky Montessori, s tvořením, zpíváním, říkankami a pohybovými hrami. Kurz je určen pro děti od batolat v doprovodu dospělého či bez. Kurzy vedou rodilí mluvčí (v případě potřeby i zkušený český lektor). 
Více zde:
http://www.speakanddo.cz/sad-programy/speak-mamas/

 

OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA /pro děti i dospělé/
Čtvrtek 13:00 – 18:00 hod.
Tvoření v domečku Salla Terrena na Kampě.

Ve ČTVRTKY 6.4. – 13.4. – 20.4. – se můžete těšit na Velikonoční tvoření vždy od 14-17 hodin.

Pravidelně každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 – volné tvoření pro děti i dospělé. Přijďte do výtvarné dílny plné nejrůznějších materiálů a dle své fantazie a nálady můžete vyrábět. Neplatí se vstupné ani kurzovné, platí se příspěvek na materiál.

Kontakt: Zuzana Popelková, zuzana.popelkova@kckampa.eu, 606 528 552