Sousedská sauna

V prostorách zahrady Komunitní centra Kampa vznikla začátkem roku 2019 sousedská sauna.
Saunu vytvořil ateliér H3T  s pomocí místních a je určena ideálně pro 4-5osob.

Sousedskou saunu lze využívat ve všedních dnech ve večerních hodinách cca od 19.00- 22.00, a to vždy pouze po domluvě se správcem sauny Markétou Mullerovou tel. 608 808 321 marketamuller@centrum.cz, která vám saunu připraví – zatopí v ní.

Návštěva sauny je možná pouze po seznámení se s řádem a pravidly sousedské sauny a podepsáním souhlasu se vstupem do sauny (řád i souhlas jsou k dispozici v odpočívárně sauny).
Provozovatel sauny ani vlastník prostor nenese žádnou zodpovědnost za uživatelovo nesprávné vyhodnocení svého zdravotního stavu. V sauně se nachází odpočívárna, venkovní sprcha a samotná saunovací místnost.

Nezapomeňte si vzít prostěradlo, ručník, vodu na pití, žabky/ sandále na procházky po zahradě.

Za pomoc s vybudováním sauny děkujeme firmě Vojanovy Sady, Martinovi Čvančarovi a  Nadaci Via a Nadaci Pražské děti za finační podporu.