Život v centru

Život v centru Prahy:

  • Dopis, kterým se obracíme  jménem občanů trvale bydlících na území Prahy 1 a zejména na Malé Straně k zastupitelům Prahy 1 a radním hl.města Prahy. Smyslem tohoto dopisu je upozornit na skutečnosti související s turistickým ruchem, které činí život v centru Prahy čím dál tím hůře snesitelný. Dopis zastupitelům ze dne 29.3. 2013
  • Dopis zastupitelům ze 30.9. 2015

Záznam z předvolební diskuze s kandidáty do zastupitelstva  ze dne 7.10. 2014

Interpelace k Werichově vile
ze dne 11.4.2014. kck_A4_interpelace