Spolek Komunitní centrum Kampa

Spolek Komunitní centrum Kampa, provozovatel Komunitního centra Kampa a Mateřského centra Kampa, si klade za cíl podporovat rozvoj občanské společnosti a místní pospolitosti v oblasti Prahy 1, zejména na Malé Straně. Součástí našich snah je také ochrana životního a přírodního prostředí na Kampě. Jsou mezi námi lidé všech generací, a společnými silami pracujeme na tom, aby centrum Prahy zůstalo živým organismem, přívětivé k místním stejně jako k turistům.

Spolek založili občanky a občané v roce 2005 v reakci na megalomanské plány úprav parku Kampa s tím, že na podzim 2006 se v budově „Školičky“, jež tehdy byla určena ke zbourání, rozběhlo Mateřské centrum a Klubovna.

Kromě pravidelných programů Komunitního a mateřského centra pořádáme výstavy, přednášky, semináře, promítání fotografií a také Malostranské vinobraní a Kampu střed světa. Spolupracujeme s řadou spolků a organizací, účastníme se společných projektů např. United Islands of Prague, Refufest či Teatrotoč. Organizujeme akce pro děti, víkendová divadélka, dny otevřených dveří, autorská čtení, filmový klub. Nabízíme prostor pro oslavy narozenin.

Spolek KC Kampa je neziskovou organizací; jeho provoz je závislý na příspěvcích, grantech a také na finančních či materiálních darech od sponzorů. Chcete-li podpořit KC Kampa, číslo účtu je 145930399/0800. Do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, své jméno, adresu, popř. jinou svou identifikaci, nejlépe také kontaktujte výkonnou ředitelku KCK Barbaru Šabachovou – barbara.sabachova@kckampa.eu. Pro částky 1000 Kč a vyšší nebo na požádání vystavujeme darovací smlouvy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za Vaši přízeň!